เมืองเล็กๆชายแดนไทยลาว วิวสวย เดินเลียบแม่น้ำโขง นอนพักผ่อนในวันหยุด อ่าน เขียน เล่นเนต พักสายตา เดิน วิ่งออกกำลังกาย กับกลุ่มชาวบ้านทุกๆยามเย็น


2 years ago by Maleewan
#1739 Rating 5/5

Submit Your Comment