Jag har bett Er skicka min sjukpension till mitt Nordeakonto: FI05 1528 3500 440388 NDEAFIHH per brev. Men pengarna har kommit till mitt Andelsbankskonto FI38 5670 08203 32185 OKOYFIHH i varje fall. Nu är det som så att mitt Andelsbankskonto kommer att avslutas inom 2 veckor så jag önskar att Ni skickar min sjukpension till mitt Nordea konto i fortsättningen som jag har skrivit i brev till Er. Personnummer: 641126-9407 Marina Wahlbeck, Myrvägen 3C, 18, FI-65100 Vasa, Finland. Epost: mwahlbeck3@gmail.com Tel: +358 45 2050500.


1 week ago by Marina Wahlbeck
#5553 Rating 5/5

Submit Your Comment